Voorwaarden

Graag willen we jouw verblijf op ons recreatiepark zo prettig mogelijk maken. Om dit te kunnen waarborgen, hebben wij een aantal parkvoorwaarden opgesteld. Deze zijn in aanvulling op de landelijke en lokale wet- en regelgeving. Op deze pagina zijn de verschillende voorwaarden terug te vinden.

Parkvoorwaarden

Graag willen we jouw verblijf op ons recreatiepark zo prettig mogelijk maken. Om dit te kunnen waarborgen, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Deze zijn in aanvulling op de landelijke en lokale wet- en regelgeving en de RECRON voorwaarden – vaste plaatsen (rood).

Het VeluwsBospark is een kleinschalig familiebedrijf, gericht op volwassenen. De recreatiewoningen zijn voor eigen, recreatief gebruik. Dit betekent dat permanente bewoning niet is toegestaan, dat wij geen arbeidskrachten huisvesten en dat er niet verhuurd wordt aan derden. Bij VeluwsBospark kun je genieten van een vakantiepark zonder huisdieren: honden zijn niet toegestaan.

Rust
Eén van de grootste troeven van VeluwsBospark is de rust die op het park heerst. Houd rekening met je mederecreanten, zodat iedereen hiervan kan genieten.

Lees meer…

Zomer: 1 juni tot 1 september
Geluidsoverlast door groot onderhoud, zoals machinaal schuren, is in deze periode niet toegestaan. Dit geldt ook voor derde partijen.
Zon- en feestdagen
Hoorbaar onderhoud aan tuin of recreatiewoning wordt vermeden op zon- en feestdagen.
Overig
Ook buiten de hierboven genoemde periodes bezorg je elkaar geen overlast. Geluidsapparatuur mag niet storend hoorbaar zijn. Groot onderhoud wordt vooraf aan ons gemeld.

Natuur
Wij streven naar een natuurlijke, Veluwse uitstraling van ons park. Dit doen we door inheemse beplanting te gebruiken en een goede balans te vinden tussen natuurlijke begroeiing en verzorgdheid.

Lees meer…

Bomen
Alle bomen in het park zijn eigendom van VeluwsBospark. Wij verwijderen geen gezonde bomen. Bomen die ongezond zijn of een gevaar opleveren worden in ons beheer gekapt of gesnoeid.
Kavel randbeplanting
– Schuttingen, tuinschermen en andere gebouwde omheiningen zijn niet toegestaan.
– Privacy in de tuinen wordt bij voorkeur bereikt door afwisselende randbeplanting.
– Om de paden breed genoeg te houden voor hulpdiensten en transport van nieuwe recreatiewoningen is het van belang dat je de erfafscheiding op tijd snoeit of laat snoeien.
– De randbeplanting van de kavel mag groeien tot een maximale hoogte van 180cm vanaf de paden, solitaire bomen uitgezonderd.
Onderhoud recreatiewoning en kavel
– Goederen worden niet opgeslagen rondom de recreatiewoning of berging.
– Wil je je recreatiewoning in een andere kleur overschilderen, dan kan dit in overleg met ons.

Veiligheid

Lees meer…

Calamiteiten
Bij calamiteiten bel je 112 en ons op 0341 351 361. Onze slagboom is voorzien van een SOS module, waardoor de ambulance altijd het park op kan. Dit betekent niet dat men ook automatisch de weg op het park weet, dus begeleiding naar de juiste plek blijft nodig.
Energievoorziening
Wegens o.a. brandgevaar is het gebruik van eigen energievoorzieningen zoals oliekachels, pellet-kachels, windmolens, zonnecollectoren niet toegestaan.
Brandveiligheid
– I.v.m. brandgevaar zijn vuurkorven, barbecues, tuinhaarden en ander open vuur ten strengste verboden.
– Het incidenteel gebruik van elektrische barbecues is toegestaan.
Elektrische fietsen mogen alleen zonder batterij worden geplaatst in onze fietsenschuur.
– Het afsteken van vuurwerk is op ons park niet toegestaan.
Verkeer
– Het VeluwsBospark is autoluw. Vermijd onnodig rijden op het park en verplaats je zoveel mogelijk te voet of met de fiets.
– Voetgangers hebben te allen tijde voorrang. Rijd daarom uitsluitend stapvoets (5 km/u), ook met de fiets.
– Voor het vervoer van bagage zijn karren beschikbaar. Deze zijn voor al onze gasten te gebruiken en worden na gebruik meteen schoon teruggeplaatst.
– De auto parkeer je op de centrale parkeerplaats. Parkeren buiten het park is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de groenstrook aan de noordzijde van het park, nabij de wandeluitgang.
– Voor laden en lossen kun je incidenteel de auto bij de recreatiewoning plaatsen.
– We hebben een laadpaal op de parkeerplaats, waar meerdere gasten gebruik van maken. We vragen je de auto op een andere plek te parkeren wanneer deze is opgeladen.
– Na 22.00 uur is autoverkeer op het park verboden.
– Het is niet toegestaan op het park of op de parkeerplaats je auto te wassen of te onderhouden.
– Vrachtwagens laden en lossen op de Oude Garderenseweg.

Bezoek
Bezoekers zijn van harte welkom op ons park. De parkvoorwaarden zijn ook op hen van toepassing.

Lees meer…

Post en pakketjes
Het is mogelijk om post en pakketjes te ontvangen op het park. Post komt bij ons in de brievenbus en zal door ons in de postvakjes worden gelegd. De manier waarop pakketjes worden geleverd, verschilt per bezorger. Wil je zeker weten dat je pakketje persoonlijk in ontvangst wordt genomen, laat het dan bezorgen bij een servicepunt. Wij tekenen niet voor pakketjes en zijn niet verantwoordelijk voor jouw pakketjes en post.
Aanvullende voorwaarden
Voor het gebruik van de bibliotheek en de fietsenschuur, en voor ons afvalbeleid verwijzen we naar aanvullende voorwaarden.
Gebruik van algemene middelen en openbare ruimtes
Gebruik van algemene middelen en openbare ruimtes is geheel voor eigen risico.

Contact
Is er iets onduidelijk of heb je vragen, voel je vrij om contact met ons op te nemen. Dit kan via email of telefonisch tijdens kantooruren. Voor urgente zaken en storingen zijn we natuurlijk ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar.

Enkel het VeluwsBospark behoudt het recht om af te wijken van bovenstaande regels.

Back to top arrow

Recron voorwaarden

VeluwsBospark is lid van de branchevereniging Recron. Zij hebben in overleg met de ANWB en de Consumentenbond voorwaarden opgesteld. De RECRON-Voorwaarden Vaste Plaatsen zijn ook van toepassing op ons park.

Wonen en recreëren

Wonen op ons recreatiepark is niet toegestaan.

Recreatieverblijven zijn er om te ontspannen. Als mensen met een ander doel op een vakantiepark zijn, verandert de sfeer in de sfeer van wonen en werken. Daarom is het vanuit de gemeente Putten niet toegestaan om te wonen in een recreatieverblijf. Meer informatie hierover is op de website van de gemeente Putten terug te vinden.

Overige voorwaarden

MVO verklaring

Wij zijn ons bewust dat alles wat wij doen – of laten – van invloed is op de omgeving en de maatschappij. Daarom willen wij duurzaamheid steeds verder integreren in ons bedrijf, zodat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continu op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

 • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van deze kennis aan partners en anderen die het vak willen leren.
 • Wij informeren onze gasten en partners hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.
 • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
 • Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
 • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
 • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
Privacy verklaring

VeluwsBospark, gevestigd aan Oude Garderenseweg 3 te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VeluwsBospark verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over activiteit op onze websites

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VeluwsBospark verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van de huur- /koopovereenkomst en voor het contact leggen met u m.b.t. onze dienstverlening. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken zonder dat er sprake is/was van een huur-/koopovereenkomst, heeft dit het doel om u te informeren over onze producten en diensten. De gegevens die worden verzameld over uw activiteit op onze websites, worden hoofdzakelijk gebruikt voor technische en functionele doelen in relatie tot het functioneren van de websites. VeluwsBospark verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VeluwsBospark neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VeluwsBospark) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

VeluwsBospark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij een huur-/koopovereenkomst met u hebben, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de looptijd van de overeenkomst, plus 10 jaar met oog op administratieve redenen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken zonder dat er sprake is/was van een huur-/koopovereenkomst, bewaren wij de gegevens gedurende 5 jaar. De gegevens die worden verzameld over uw activiteit op onze websites worden 38 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

VeluwsBospark verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VeluwsBospark gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VeluwsBospark en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@veluwsbospark.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VeluwsBospark wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VeluwsBospark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@veluwsbospark.nl

Contactgegevens

Plattegrond